Dit Symposium brengt vooraanstaande experts uit de academie en de praktijk samen om in discussie te gaan over de implicaties, uitdagingen en kansen die de collectivisering in het privaatrecht biedt.

Hoewel het privaatrecht zich van oudsher richt op private rechtsverhoudingen en de bescherming van individuele belangen, wordt het in de 21e eeuw uitgedaagd door vragen die deze individuele belangen overstijgen. Zo ziet het aansprakelijkheidsrecht zich recent geconfronteerd met klimaatzaken en afwikkeling van massaschade in collectieve acties. Zo is er in het ondernemingsrecht groeiende belangstelling voor ondernemingsvormen waarin de maatschappelijke missie voorop staat en het aandeelhoudersprimaat wordt ingedamd. In het goederenrecht bestaat dan weer toenemende aandacht voor burgercollectieven en de privaatrechtelijke vormgeving van commons.

Deze verschuiving roept tal van vragen op. Hoe ontwikkelt het collectieve landschap zich na 4 jaar WAMCA? Wat kan het privaatrecht bieden ter facilitering van maatschappelijk ondernemers? Welke goederenrechtelijke figuren lenen zich voor de realisatie van duurzame oplossingen? En hoe is deze collectivisering in te bedden in de onderliggende basisbeginselen die richting geven aan ons privaatrecht?