Deze interactieve studiemiddag wordt georganiseerd door het Instituut voor Bouwrecht. Na een inleiding over de achtergrond van de UAV-GC 2005 en de vragen en geschillen die zich kunnen voordoen in relatie tot een UAV-GC 2005 contract, start het interactieve deel. Men kan hier spreken van een ‘kroniek in quizvorm’. De docent stelt praktijkgerichte vragen aan de hand van de UAV-GC 2005 jurisprudentie over de afgelopen tien jaar.

Hoe zit het met de ontwerpverantwoordelijkheid van de aannemer, wanneer mag de aannemer wijzigingen doorvoeren en wat is nu precies de rol van de opdrachtgever? Deze en andere onderwerpen komen aan bod. In teamverband denkt u actief mee over praktijkproblemen. Na elke vraag volgt een uitgebreide juridische duiding en uitleg met verwijzing naar relevante rechtspraak van arbiters en overheidsrechter; aan het eind van de cursus is alle jurisprudentie die ertoe doet de revue gepasseerd.

De doelgroep bestaat uit juristen en contract- en tendermanagers die te maken hebben met het opstellen / aanbesteden en de uitvoering van UAV-GC contracten. U leert meer over UAV-GC regels waarover andere partijen in het verleden zijn gestruikeld.