Strafrecht en Religie

Op 14 november organiseert de Tilburg School of Catholic Theology in samenwerking met Tilburg Law School het congres Strafrecht en Religie.

De januskop van religie in geschiedenis en actualiteit is dikwijls beschreven. Religieuze overtuigingen, voorstellingen en praktijken kunnen inspirerend zijn, maar ook bedreigend; troostend maar ook provocatief; ze kunnen de dagelijks routine bevestigen, maar ook tot grensoverschrijdend en crimineel gedrag aanzetten. Hoe denken vertegenwoordigers van de drie monotheïstische godsdiensten over crimineel gedrag en over ons antwoord daarop, het seculiere strafrecht? Waar komen vertegenwoordigers van dit strafrecht (rechters, advocaten, gevangenispersoneel) in hun werk religieuze aspecten tegen? En hoe ‘seculier’ is dit strafrecht eigenlijk? Treffen we er toch religieuze wortels en erfenissen aan? En wat kan het westerse strafrecht leren van levensbeschouwingen en religies?

Programma
09.30 uur Ontvangst, registratie en koffie/thee (Warande Foyer)
10.00 uur Opening door Jannemieke Ouwerkerk (WZ 101)
10.05 uur De oer scène: Kaïn en Abel (Theo de Wit)
10.20 uur De drie monotheïstische religies over de misdadige mens
a. Het Joodse gesprek met de misdadiger (Corrie Zeidler)
b. Het christelijke gesprek met de misdadiger (Pieter De Witte)
c. Het islamitische gesprek met de misdadiger (Sefa Bagci)
11.30 uur Pauze met koffie/thee (Warande Foyer)
12.00 uur Paneldiscussie tussen de sprekers (WZ 101)
12.25 uur De religieuze wortels van ons seculiere strafrecht (Jeroen Ten Voorde)
12.45 uur Lunch & kunstminiaturen/schilderijen over misdaad en straf in religieuze kunst (Warande Foyer)
13.45 uur Misdaad en straf in religieuze kunst (Wieteke van Zeil) (WZ 101)
14.30 uur Ronde 1 Workshops
1. Radicalisering van de Islam of islamisering van het radicalisme? Een spannende discussie over de wortels van het gewelddadige jihadisme (Michiel Leezenberg) (WZ 103)
2. Welke religie of kerk is voor een (ex)gedetineerden eigenlijk interessant? (Hendrine Verkade, Reijer de Vries) (WZ 201)
3. Een seculiere catechismus: beschermen mensenrechten minderheden of juist de meerderheid? (Jannemieke Ouwerkerk en Ruben Aksay) (WZ 202)
15.40 uur Ronde 2 Workshops
1. Een slachtofferperspectief op de bescherming van de daders van misbruik door de kerkelijke hiërarchie (Marc Groenhuijsen en Karlijn van Doorn) (WZ 103)
2. Niet-strafrechtelijke, religieus geïnspireerde antwoorden op misdaad: herstelrecht en waarheids- en verzoeningscommissies (Jacques Claessen en Leon van den Broeke)
(WZ 201)
3. Is er een rol voor het strafrecht bij een antwoord op het nieuwe antisemitisme? (Marloes van Noorloos en Marcel Poorthuis) (WZ 202)
16.50 uur Afsluiting door Geert Corstens, oud-voorzitter van de Hoge Raad (WZ 101)
17.00 uur Borrel (Warande Foyer)
Het aantal beschikbare plaatsen voor dit congres is beperkt, meld u daarom tijdig aan.

Datum:

14 november 2019 vanaf 09:30 tot 17:00

Locatie:

Warandegebouw
Tilburg

Kosten:

Informatie en aanmelden:

Meer informatie
Aanmelden

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.