Op donderdag 7 maart vindt een juridisch seminar over Kunst en Recht plaats, getiteld: ‘The Return II - Truly Unruly - Authentic and free’.

Wat is de rol van de authenticiteit en authentificering in de kunst en kunsthandel?

Bij werken van oudere meesters ontstaat er geregeld een discussie over de authenticiteit van het werk. Authentiek of niet? Is het werk wel van de kunstenaar onder wiens naam het wordt gepresenteerd?

Wat zijn de juridische aspecten, waar koper, verkoper, museum en kunsthandel op moeten letten bij authenticiteit? Waar ligt de aansprakelijkheid en is deze te verzekeren?

Het seminar wordt georganiseerd door deLex, in samenwerking met kunstenaar en advocaat Brigitte Spiegeler.