Op 29 februari organiseert het onderzoeksteam van de Rijksuniversiteit Groningen (Frank Verstijlen, Arpi Karapetian en Emil Verheul) en Universiteit Leiden (Reinout Vriesendorp, Jessie Pool, Jan Adriaanse, Marc Broekema en Harold Koster) i.s.m. het WODC een symposium over de evaluatie van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). Het evaluatierapport over de WHOA is op 22 januari jl. naar de Tweede Kamer gezonden en te raadplegen via de website van het WODC.

Tijdens het symposium zal aandacht worden besteed aan verscheidene onderdelen uit de evaluatie die uitnodigen tot discussie. Onder leiding van het onderzoeksteam zullen verschillende deskundigen uit wetenschap en praktijk met elkaar van gedachten wisselen over onderwerpen als de startverklaring/lopende verplichtingen, de positie van de herstructureringsdeskundige en de observator, lopende overeenkomsten en meer.

 

Programma

Panels Deel I
13.30-14.10    Panel 1: Startverklaring en lopende verplichtingen
14.10-14.50   Panel 2: Herstructureringsdeskundige en observator
   
14.50-15.15 Koffiepauze
   
  Panels Deel II
15.15-15.55 Panel 3: Informatieverschaffing en waarderingen
15.55-16.35 Panel 4: Homologatiecriteria en schuldeisersbescherming
16.35-17.15 Panel 5: Lopende overeenkomsten