Veel oorlogen en bezettingen gaan gepaard met plunderingen van cultureel erfgoed, waaronder kunstvoorwerpen. Zo zijn tijdens het nazibewind op grote schaal kunstvoorwerpen geroofd. In 1944 heeft Nederland wetgeving ingevoerd op grond waarvan geroofde eigendommen konden worden teruggeëist. Nederland heeft in 2001 een Restitutiecommissie opgericht om slachtoffers van kunstroof een nieuwe mogelijkheid te bieden om roofkunst terug te eisen.

In deze lezing, georganiseerd door Maastricht University, zal Lars van Vliet (hoogleraar Kunstrecht) ingaan op het Nederlandse beleid ten aanzien van restitutie, procedures aangespannen in de Verenigde Staten, en het debat over teruggave van voorwerpen die in eerdere perioden zijn geroofd of weggehaald, bijvoorbeeld uit voormalige koloniën.