Participatie voor en na besluitvorming

Onder participatie verstaat de Omgevingswet ‘het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden [...] bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit’. Het bevoegd gezag en de initiatiefnemer hebben veel vrijheid om eigen keuzes te maken voor de inrichting van het participatieproces. Vrijheid leidt tot verantwoordelijkheid, maar ook tot vragen. Bijvoorbeeld naar ‘inspiratiegidsen’, ‘handreikingen’, ‘benchmarks’, mogelijke (beleids)regels en maatwerk. En participatie van belanghebbenden in het proces van besluitvorming kan op verschillende manieren vormgegeven worden. Wanneer is er voldoende participatie, ook gelet op het toepasselijke internationale (Verdrag van Aarhus) en EU recht? Welke gevolgen heeft een gebrek aan participatie?
Nadrukkelijk moet tegenwoordig ook gedacht worden aan participatie na de besluitvorming, gedurende het proces van projectrealisatie en daarna. In hoeverre zijn burgers bijvoorbeeld ook inzetbaar bij de monitoring van milieugevolgen, bijvoorbeeld met behulp van de mobiele telefoon of anderszins? Op dit gebied is de technologie in ontwikkeling en kunnen burgers een waardevolle bijdrage leveren door gegevens te verzamelen.

Tijdens deze bijeenkomst van de Vereniging voor Milieurecht spreken vijf deskundigen:

  • Ben Schueler (Universiteit Utrecht en Raad van State) spreekt over de randvoorwaarden en gevolgen van participatie vanuit Aarhus bezien. 
  • Henk Gierveld (Ministerie van IenW, UCWOSL) bespreekt de regeling van participatie in het huidige en de toekomstige Omgevingswet. Herman Bröring (RUG) gaat in op participatie vanuit een juridische en bestuurskundige invalshoek. 
  • Denise Bakker (Chemelot) bespreekt de praktische participatie bij de industrie. 
  • Anna Berti Suman (Tilburg University) zal ingaan op de technologische ontwikkelingen waarmee burgers een waardevolle bijdrage aan monitoring kunnen leveren.

Datum:

14 mei 2019 vanaf 14:00 tot 17:00

Locatie:

Beatrixgebouw, Jaarbeurs
Utrecht

Kosten:

Aanmelden

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.