Iedere zes minuten rukt de politie in Nederland uit voor een melding van huiselijk geweld. Daarmee is het de meest omvangrijke vorm van geweld in onze samenleving. Van de totale Nederlandse bevolking tussen de 18 en 70 jaar, is 45 procent ooit slacht­offer geweest van enige vorm van fysiek, seksueel of psychisch geweld in huiselijke kring.

Tijdens deze avond, georganiseerd door de Rode Hoed, wordt in gesprek gegaan over huiselijk geweld als probleem van de samenleving. Actuele thema’s worden besproken en vooral wordt getracht de vraag te beantwoorden: hoe kunnen we bewegen naar een toekomst zonder huiselijk geweld en met – meer – huiselijk geluk?

Aanleiding van het programma is de toekenning van de koninklijke onderscheiding voor ‘Blijf Groep’, die zal worden uitgereikt door burgemeester Femke Halsema.