Uit het geldende (nationale, Europese en internationale) recht op het gebied van duurzaamheid vloeien verplichtingen voort voor bedrijven. Ook rechters leggen bedrijven steeds meer verplichtingen op in het kader van duurzaamheid, meestal door invulling van open normen (zoals de gevaarzettingsnorm uit art. 6:162 BW). Daarnaast bestaat er de nodige soft law (bijvoorbeeld verankerd in allerlei codes) op het gebied van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Internationale documenten met verplichtingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen vullen mede de ongeschreven zorgvuldigheidsnormen in.

Deze (niet altijd bindende) regels en verplichtingen geven aanleiding tot tal van vragen: wat betekent de integratie van environmental, social en governance risico’s in de bedrijfsvoering en de beheersing daarvan voor een (financiële) onderneming?

In deze reeks OO&R-lezingen over duurzaamheid, bespreken onderzoekers van het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht (OO&R) van de Rijksuniversiteit Nijmegen deze vragen en onderwerpen.

Programma en sprekers:

19 april: Inleiding op het thema: Corjo Jansen; Arbeidsrechtelijk thema: Samiha Said; Aanbestedingsrecht & staatssteun: Pieter Kuypers

26 april: Aansprakelijkheid van ondernemingen voor klimaatschade: Marieke Palstra; Bruikbaarheid van erfpacht, opstal en huur bij circulair bouwen: Steven Bartels.

10 mei: Duurzaamheid & Corporate Governance: Claartje Bulten; Sustainability Reporting: Steven Hijink.

17 mei: Maatschappelijk verantwoorde curator: Michael Veder; Private financiering van de energietransitie: Ben Schuijling.

24 mei: Duurzaamheid in de financiële sector: Danny Busch; Maatschappelijk Verantwoord Beleggen: René Maatman.