Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door het Instituut voor Bouwrecht, worden actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor de praktijk van het appartementsrecht besproken.

Aan de hand van recente ontwikkelingen en uitspraken van de laatste jaren zullen o.a. aan de orde komen:

• de uitleg van de akte van splitsing en splitsingstekening;
• vernietiging en vervangende machtiging;
• wijziging akte van splitsing;
• op-/aan-/onderbouw (uiteraard komt ook optoppen aan de orde);
• verduurzamen van appartementencomplexen;
• doel Vereniging van Eigenaars;
• verzekeringen.