Recent is een compromis bereikt over de EU Natuurherstelverordening die naar verwachting in het voorjaar 2024 zal worden vastgesteld. Daarnaast is eind november 2023 de herziene Richtlijn hernieuwbare energie (Richtlijn 2023/2413, RED III) van kracht geworden. Zowel de Natuurherstelverordening als de RED III-richtlijn hebben verstrekkende gevolgen voor het ruimtegebruik in Nederland. In beide sporen moeten de lidstaten in de komende twee jaren plannen maken. Op grond van de REDIII-richtlijn plannen waarmee ze nieuwe hernieuwbare energie realiseren en op grond van de Natuurherstelverordening plannen waarin ze gebieden aanwijzen voor natuurherstel. Dat kan leiden tot spanning tussen hernieuwbare energie en natuurbescherming. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en zijn uitwerking in provinciale programma’s zullen een belangrijke rol spelen bij de integratie van deze ontwikkelingen. Tijdens deze studiemiddag georganiseerd door de Vereniging voor Milieurecht (VMR) zullen de inhoud en consequenties van de nieuwe EU Natuurherstelverordening en de RED III-richtlijn worden besproken en zullen de dwarsverbanden tussen beide ontwikkelingen worden belicht.

Met onder meer de volgende sprekers: Thijs Willem Baaijen (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), Harm Dotinga (Vogelbescherming Nederland), Mariska van Hintum en Claar de Brauw (beide werkzaam bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Ministerie van Economische Zaken en Klimaat).