Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie vindt plaats op donderdag 18 en vrijdag 19 juni. Het thema is dit jaar ‘Georganiseerde misdaad – Ontikkelingen en uitdagingen’. In drie plenaire sessies zullen wetenschappers en professionals nader ingaan op het thema ‘georganiseerde misdaad’. Daarnaast is er tijdens het congres volop ruimte voor panelsessies waarin sprekers hun onderzoeksbevindingen en praktijkervaringen over diverse criminologische thema’s presenteren en bediscussiëren.

Tot maandag 6 april is het mogelijk om een voorstel in te dienen om een bijdrage te leveren aan het congres.