De omvang van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Ook is een verharding zichtbaar in de wijze waarop criminele organisaties hun activiteiten ontplooien. De moorden op strafadvocaat Derk Wiersum en misdaadjournalist Peter R. de Vries vormen uitwassen van een onderwereld die de bovenwereld letterlijk raakt.

Italië heeft al veel langer en veel meer ervaring met de strafrechtelijke bestrijding van de maffia. Die vormt een zeer ernstige vorm van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit met een vergaande verstrengeling tussen onderwereld en bovenwereld.

Tijdens dit congres, georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen, gaan ervaren Italiaanse en Nederlandse strafrechtexperts met elkaar in debat over de lessen die Nederland kan trekken uit de Italiaanse strafrechtelijke aanpak van maffiacriminaliteit.

In het ochtendprogramma staan het actuele dreigingsbeeld en verschijningsvormen van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit in Nederland, Italië en Europa centraal. Ook komen de ervaringen met de samenwerking en kennisuitwisseling tussen Nederland en Italië aan de orde.

In het middagprogramma gaan topexperts uit de Italiaanse en Nederlandse strafrechtspraktijk met elkaar en met de aanwezigen in gesprek over onder meer de coördinatie en gegevensdeling binnen het openbaar ministerie, de kroongetuigenregeling, de behandeling van omvangrijke strafzaken in de rechtspraak en diverse veiligheidsvraagstukken.