In de huidige samenleving neemt kunstmatige intelligentie een steeds grotere plaats in. De vraag is hoe gemeentejuristen en rijksjuristen daarmee het best kunnen omgaan. Die vraag staat in dit gezamenlijke congres centraal.
Sprekers en onderwerpen: 

  • Jurgen Goossens (Hoogleraar staatsrecht, Universiteit Utrecht): De inzet van algoritmische systemen en de rol van de wetgevings- en overheidsjurist;
  • Riccardo Osterwald (Directeur Juridisch Bureau bij de gemeente Amsterdam): AI en de juridische functie 2.0: Een fantastische uitdaging, met een weerbarstig randje!
  • Fatma Çapkurt (Promovenda afdeling Staats- en bestuursrecht van de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid): Zorgvuldig profileren: een pleidooi voor méér AVG in de Awb
  • Janneke Gerards (Hoogleraar fundamentele rechten, Universiteit Utrecht): AI én menselijke intelligentie: het IAMA als hulpmiddel.
  • Dr. Floris Kreiken (Juridisch adviseur Constitutionele Zaken en Wetgeving bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): De regulering van AI