Op 6 november 2020 zal de Vereniging voor Gezondheidsrecht haar jaarvergadering houden. Bij deze bijeenkomst zijn leden en andere belangstellenden van harte welkom. Centraal daarbij staat het door drie preadviseurs uitgebrachte preadvies ‘Medische hulpmiddelen: eindelijk goed geregeld?’ onderverdeeld in thema’s over: ‘De verordeningen voor medische hulpmiddelen en IVDs en de implementatie ervan in Nederland’ (mr. Erik Vollebregt); ‘De aansprakelijkheid voor medische hulpmiddelen’(mr. dr. Jantina Hiemstra) en ‘Medische hulpmiddelen en gunstbetoon’ (mr. dr. Mirjam de Bruin).

De jaarvergadering vindt plaats in de Kunsthal, Westzeedijk 341 in Rotterdam. Het programma vangt aan om 10.00 uur met het huishoudelijke deel. Aansluitend zal prof. dr. A.C. Hendriks de 9e Henk Leenenlezing uitspreken met als titel: ‘Europese dimensie van het gezondheidsrecht’. Het themagedeelte start vanaf 11.00 uur en eindigt om 17.00 uur.