In de programmareeks Operatie Interview, georganiseerd door de Balie, staat de kunst van het interviewen centraal. Ditmaal: demissionair Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op het terrein van Asiel en Migratie Eric van der Burg (VVD). Sinds 2022 heeft staatssecretaris Van der Burg zich vastgebeten in wat in Den Haag bekendstaat als het hoofdpijndossier, waar bovendien het vorige kabinet op is gevallen: asiel en migratie. In het verdeelde huidige politieke landschap probeert van der Burg de opvangcrisis in Nederland te bedwingen. Ondanks alle tegenwerking, trok Van der Burg de Spreidingswet voor asielzoekers begin dit jaar over de eindstreep: de Eerste Kamer stemde in. En dat terwijl de wet binnen zijn eigen partij niet onomstreden was.