Op 5 juni opent de Hoge Raad zijn deuren voor een ontmoeting tussen burgers van Nederland en mensen die werkzaam zijn in de rechtspraak, de wetgevende macht of de uitvoerende macht. Dit jaar wordt ingegaan op de vraag: wat kan de rechtsstaat voor de burger betekenen? Dineke de Groot, president van de Hoge Raad, zal het symposium openen waarna drie sprekers dit onderwerp zullen behandelen. Tof Thissen, oud-algemeen directeur van UWV WERK en nu voorzitter van de oudercommissie Kindertoeslagen, bespreekt het perspectief van de hulpzoekende burger en wat de overheid kan doen. Will Tiemeijer schreef mee aan het onderzoek ‘Grip’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, over de vraag hoe de burger grip kan krijgen op zijn leven. Landsadvocaat Reimer Veldhuis adviseert de staat in juridische kwesties en vertegenwoordigt de staat in procedures. Hij zal vertellen over de dilemma’s waar de staat mee te maken krijgt.

Na de verhalen wordt met elkaar in gesprek gegaan.