IFR lustrumsymposium: Zorgplicht in de financiële sector

In Nederland en elders in Europa is een duidelijke trend waarneembaar waarbij financiële instellingen sneller en op grotere schaal aansprakelijk worden gesteld wegens een schending van de zorgplicht. Hoe zal de zorgplicht in de financiële sector zich de komende jaren verder ontwikkelen?

De Hoge Raad heeft recentelijk principiële uitspraken gedaan over de toepassing van het dwalingsleerstuk bij renteswaps. In hoeverre biedt een beroep op dwaling voordelen boven een beroep op schending van de zorgplicht?

Financiële instellingen moeten in toenemende mate rekening houden met een oordeel van de civiele rechter dat clausules in financiële contracten onredelijk bezwarend en daardoor aantastbaar zijn. Het Europees Hof van Justitie heeft hierin een zeer strenge lijn gekozen. Ook hier rijst de vraag welke voordelen deze route oplevert ten opzichte van een beroep op schending van de zorgplicht.

Een hot issue in de financieringspraktijk is de vraag of de bancaire zorgplicht mee over gaat bij een overdracht van vorderingen van een bank aan een niet-bank. Hierover zijn prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. De zorgplicht van pensioenfondsen richting deelnemers wint aan belang. Deelnemers krijgen in toenemende mate keuzes voorgelegd met mogelijk grote gevolgen voor hun pensioenen. Ten slotte zal ook het EU ‘Action Plan: Financing Sustainable Growth’ gevolgen hebben voor de invulling van de zorgplicht. Want hoe zal de doelstelling om meer kapitaal naar groene projecten te leiden in de praktijk uitpakken voor aanbieders en investeerders?

Deze en andere aspecten van zorgplicht in de financiële sector zullen vanuit praktisch en theoretisch perspectief belicht worden door sprekers uit theorie en praktijk

Datum:

7 februari 2020 vanaf 13:00

Locatie:

Stibbe
Amsterdam

Kosten:

Aanmelden

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.