Met het toeslagenschandaal stortte de Belastingdienst talloze gezinnen in de ellende. De affaire is inmiddels een icoon van Nederlands overheidsfalen geworden, maar hebben we onze les wel geleerd? Wat er misging is geen toeval, maar het gevolg van jarenlange verwaarlozing van de democratische rechtsstaat.

Voormalig SP-Kamerlid Renske Leijten beet zich samen met advocaat Eva González Pérez vast in het toeslagendossier. Over haar verhaal schreef Leijten het boek ‘Leuker kunnen we het niet maken’. Het was Pérez die als eerste de structurele fouten bij fraudebestrijding Toeslagen signaleerde en zij was de eerste die toeslagenouders juridische hulp bood. Bij de Belastingdienst stond ze lange tijd te boek als lastpak.

In De Balie wordt het gesprek aangegaan met Renske Leijten, Eva González Pérez en strafrechtadvocaat Ellen Pasman over het onrecht dat het toeslagenschandaal mogelijk maakte. Hoe wordt gewerkt aan herstel van de democratische rechtsorde? En kunnen we nieuwe schandalen voorkomen en mensen die misstanden aan de kaak stellen bijstaan in plaats van monddood maken?