In juni 2024 is het zeventig jaar geleden dat Eduard Maurits Meijers (1880-1954) overleed.

Meijers is voor juridisch Nederland van onschatbaar belang geweest, en voor de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid in het bijzonder. Zijn faam berust in de eerste plaats op de hercodificatie van het Burgerlijk Wetboek, maar zijn juridische nalatenschap reikt veel verder dan het privaatrecht alleen: ook voor de rechtsgeschiedenis, de rechtstheorie, het arbeidsrecht, het internationaal privaatrecht en zelfs voor de empirische bestudering van het recht heeft Meijers zich verdienstelijk gemaakt.

Tijdens dit symposium – één dag voor zijn sterfdag – wordt met hernieuwde aandacht stilgestaan bij Meijers’ leven en zijn omvangrijke oeuvre. Zes eminente sprekers zullen zijn nalatenschap belichten vanuit verschillende juridische disciplines en perspectieven, en reflecteren op zijn invloed op het recht van vandaag. Sprekers:

  • Prof. mr. A.G. Castermans, hoogleraar Burgerlijk Recht (UL)
  • Prof. mr. E. Koops, hoogleraar Rechtsgeschiedenis (UL)
  • Prof. dr. mr. V. Mak, hoogleraar
    Burgerlijk Recht (UL)
  • Prof. dr. C.W. Maris, hoogleraar Rechtsfilosofie en Algemene Rechtsleer (UvA)
  • Prof. mr. C.E. du Perron, raadsheer in de Hoge Raad, hoogleraar Privaatrecht (UvA)
  • Prof. V. Sagaert, hoogleraar Privaatrecht (Katholieke Universiteit Leuven).