De energietransitie heeft hoge doelen gesteld voor onder meer de verduurzaming van bedrijven. De meeste voor de hand liggende maatregelen zijn inmiddels toegepast, zodat inmiddels de verhouding tussen bedrijfsvoering en verduurzaming begint te schuren. Tijdens deze leergang, georganiseert door de Vereniging voor Milieurecht wordt door verschillende experts ingegaan op de juridische mogelijkheden en uitdagingen voor milieubelastende activiteiten (van bedrijven) om te verduurzamen.

Victor van Ahee gaat in op verduurzaming van de industrie. met onder andere aandacht voor de effecten van het ETS op bedrijven, wettelijke verduurzamingsverplichtingen en de (on)mogelijkheden van de maatwerkafspraken.

Niels Koeman (RLI) gaat in op het rapport “Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen” van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (rli.nl) over de rol van bedrijventerreinen bij de verduurzaming.

Chelsea Jansen (Jurist Reguleren) en Axel Pel (Programmamanager Verduurzaming Industrie) zullen ingaan op ‘de wortel en de stok’ bij vergunningverlening en handhaving in het kader van de energietransitie. Ook zal daarbij worden ingegaan op de beoordeling van nieuwe technologieen (zoals batterij-opslag of groene ammoniak).