Deze middag, georganiseerd door Tilburg University, gaat over evidence-based manieren om het eens te worden. Want de rechtsorde zorgt dat we tot aanvaardbare beslissingen komen als de belangen botsen en we toch samen verder moeten. Het gaat meestal om behoeften, wensen en zorgen die essentieel zijn voor ons bestaan: thuis, op het werk, in ons bedrijf, over onze huisvesting, over de leefomgeving of onze veiligheid. In ons eigen leven, in ons land, in de wereld.

Om die conflicten op te lossen hebben we hulp nodig van regels en derden om elkaar te begrijpen en om de situatie beheersbaar te maken.
Afsluitend aan het symposium vindt de afscheidsrede plaats van Maurits Barendrecht, Hoogleraar Innovatie van Rechtssystemen.