Wat moeten bedrijven doen onder de nieuwe Europese regels over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)? En naar de verplichtingen onder de Verordening inzake ontbossingsvrije producten? Hoe het staat met de WTO rechtszaken over palmolie? Op deze vragen wordt ingegaan tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door de Vereniging voor Milieurecht (VMR).

Deze bijeenkomst vloeit voort uit de nieuwe VMR-bundel ‘Duurzame handelsketens en het recht: een decennium later’. In de bundel staan bijdragen over diverse onderwerpen vanuit mondiaal en Europees perspectief geschreven door Laurens Ankersmit, Janneke Bazelmans, Natalie Dobson, Wybe Douma, Niels Hoek, Marga Robesin en Jonathan Verschuuren. De auteurs gaan in op de actuele juridische ontwikkelingen rondom IMVO, de verordening ontbossingsvrije producten, palmolie en WTO-recht, kweekvlees en kweekzuivel, aanpak van waterschaarste, de bescherming van buitenlandse investeringen in fossiele energie, en de keten van lichtvervuiling. De auteurs van deze nieuwe VMR bundel pitchen hun bijdragen tijdens deze bijeenkomst.

Naast de korte pitches, reflecteert Liesbeth Enneking (Erasmus Universiteit Rotterdam) over de rol van het recht bij verduurzaming van handelsketens. Daarnaast geven Natalie Dobson (Universiteit Utrecht) en Janneke Bazelmans (Milieudefensie) een update van de recente ontwikkelingen rondom de palmoliezaken en WTO en over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Een panel van deskundigen reageert vanuit verschillende sectoren op de bijdragen uit de bundel.