Een rechter moet onpartijdig zijn, maar de rechter is onvermijdelijk ook een mens. Dat betekent dat ze als mens persoonlijke opvattingen hebben en, als deel van de maatschappij, niet immuun zijn voor (voor)oordelen en maatschappelijke patronen. Tegelijk heeft het ook voordelen: als mens is de rechter in staat de menselijkheid in partijen te herkennen, en hen niet gelijk te stellen aan hun daden. Hoe gaan rechters om met de mogelijke rol van persoonlijke opvattingen in hun besluitvormingsproces? En wat verwacht de maatschappij van hen? Tijdens deze avond, georganiseerd door de Balie, wordt in gesprek gegaan met rechters, advocaten en onderzoekers.

Sprekers: Elke Olthuis, universitair docent aan de UvA, heeft in haar proefschrift de mogelijke rol van persoonlijke opvattingen in het besluitvormingsproces van rechters onderzocht vanuit rechtstheoretisch en sociaalpsychologisch perspectief. In haar onderzoek richtte zij zich op de vraag hoe persoonlijke opvattingen zich verhouden tot onpartijdigheid.

Ilse Verstraeten-Jochemsen is strafrechter. Op dit moment is ze werkzaam als teamvoorzitter bij de Rechtbank Amsterdam. Daarnaast heeft zij onderwijs verzorgd aan rechters in opleiding, in het specifiek de cursus ‘oordelen met vooroordelen’.