Wat is een energiepositieve gebouwde omgeving en waarom zouden we daar naar streven? Hoe kunnen energiepositieve gebieden worden ontwikkeld en wie moeten daarbij worden betrokken? Dit symposium gaat in op deze vragen en brengt onderzoek en praktijkervaringen uit de publieke en private sector samen.

Specifieke onderwerpen die worden besproken zijn de rol van bedrijventerreinen, betrokkenheid en participatie van burgers, kwesties met betrekking tot planning en juridische aspecten van energiepositieve gebouwen.

Sprekers en onderwerpen:
- Marten van der Laan (lector systeemintegratie in de energietransitie, Hanzehogeschool): Energiepositieve gebouwde omgeving - waarom en hoe?
- Karin Hoogterp (Grunneger Power): Hoe organiseer je energie publiek-coöperatief samen met bewoners?
Lise Jans (universitair hoofddocent sociale-omgevingspsychologie, RUG):
De sociaal-psychologische aspecten van een decentrale energietransitie
- Lorenzo Squintani (hoogleraar energierecht, RUG): Juridische aspecten van een decentrale energietransitie.

Van 13:30 tot 16:30 uur vinden twee parallelsessies plaats:
- ronde 1: Energiepositieve bedrijventerreinen; De inwoner centraal.
- ronde 2: Energieplanologie; Juridische instrumenten.