Kwetsbaarheid kan gemakkelijk gelinkt worden aan (de toepassing van) het strafrecht en de individuen die hieraan verbonden zijn. Zo kennen we de kwetsbare verdachte en getuige. In veel gevallen laat het slachtoffer of de nabestaande zich ook kenmerken als kwetsbaar.

Zeker de laatste jaren is ook de kwetsbaarheid van de professional die actief is in of rondom het strafrecht meer op de voorgrond komen te staan. Een tragisch voorbeeld van de dreiging waarmee een strafrechtprofessional te maken kan hebben, is de moordaanslag op een strafadvocaat van enige jaren geleden.

De strafrechtketen in zijn geheel is op velerlei manieren kwetsbaar door verschillende grootheden. Denk aan de verruwing en verzwaring van de georganiseerde criminaliteit, de grote werkdruk, het opereren in het publieke domein en de politieke bemoeienis.

Op 23 mei organiseert de Universiteit van Amsterdam het congres ‘Kwetsbaarheid in het strafrecht’. Het congres biedt de gelegenheid om samen met professionals actief in en rondom het strafrecht, studenten, wetenschappers en de pers de huidige ontwikkelingen in het vakgebied te verkennen. Vanuit diverse perspectieven worden cruciale thema’s belicht, waaronder de kwetsbaarheid van de professional en de weerbaarheid van de strafrechtketen als geheel.