Wat betekent de modernisering van het consumentenrecht met het oog op AI en de platformeconomie voor de praktijk? Hoe beïnvloedt de Digital Services Act de elektronische contractomgeving? Hoe kunnen de fenomenen Blockchain en smart contracts een serieuze juridische rol verkrijgen in het rechtsverkeer? Onder andere deze vragen staan centraal tijdens het tweede Groningse IT-recht congres. In het landschap van het elektronisch contractenrcht is het lastig overzicht te houden. Technologische ontwikkelingen roepen voortdurend nieuwe juridische regels op, die met name uit Europa op ons afkomen. Het doel van het IT-recht congres AI en de platformeconomie is om de deelnemers helemaal up to date te brengen over actuele en voor de praktijk hoogst relevante vraagstukken. Zo wordt ingegaan op het effectief gebruik van elektronische handtekeningen en -betaalmethoden en de rol die de eIDAS-verordening hierbij speelt. Ook wordt gesproken over hoe algemene voorwaarden online van toepassing worden verklaard.