In de afgelopen jaren zien we de opkomst van de zogenaamde ‘narcostaten’, landen waar drugshandel en daarmee samenhangende criminele activiteiten het sociaal-politieke en economische structuren hebben doordrongen en diepgaande invloed en controle uitoefenen. In Nederland heeft het debat aanleiding gegeven tot intense discussie en kritiek, vooral in de (sociale) media. Maar wat is een narcostaat? Is het een nuttig wetenschappelijk concept of kan het beter worden opgevat als een retorisch politiek instrument dat oproept tot sterkere handhavingsmaatregelen en zelfs tot hervorming van het drugsbeleid? Of is het gewoon een commercieel succesvolle term en mediahype, die de kwestie van de georganiseerde misdaad sensationeel maakt? Dit CIROC-seminar zal deze en andere gerelateerde vragen behandelen over de veranderingen die in verschillende landen plaatsvinden in de complexe relatie tussen de internationale drugshandel en zowel het criminele als het staatsbestuur.