Dit jaar wijdt het Centre for Children’s Rights Amsterdam (CCRA) het jaarlijkse seminar aan het onderwerp: ‘De rol van de advocaat in jeugdzaken: in het familierecht, het civiele jeugdrecht en het jeugdstrafrecht’. Deze rol is natuurlijk verschillend al naar gelang het rechtsterrein waarop de advocaat optreedt, maar mogelijk liggen hieraan wel dezelfde uitgangspunten ten grondslag, zoals artikel 12 IVRK (recht op participatie van het kind). Op welke wijze kan de advocaat een rol spelen om het kind op deze verschillende rechtsgebieden tot zijn recht te laten komen? Kan of moet hierbij gedacht worden aan een rol als spreekbuis, gids en tolk?