De Academie voor de Rechtspraktijk organiseert een online studiemiddag die bestaat uit drie blokken van een uur. Daarin bespreken en becommentariëren mr. D. Asser (hoogleraar Burgerlijk Procesrecht Universiteit Leiden), mr. A.T.V. de Bie (senior raadsheer in het hof Amsterdam, parttime docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam) en mr. P. de Bruin( senior rechter Rechtbank Rotterdam), per blok 5 uitspraken. Blok 1 behandelt uitspraken over bewijsrecht. Blok 2 gaat in op uitspraken op het terrein van incidenten burgerlijk procesrecht en capita en in blok 3 worden 5 uitspraken betreffende het beslagrecht behandeld. De blokken zijn afzonderlijk te volgen.