Deze zomer organiseert de VMR samen met de VAR, Vereniging voor Bestuursrecht, een themamiddag over Bestuursrecht en de Omgevingswet.

Met de komst van de eigen aardigheden van de Omgevingswet, worden in het omgevings- en milieurecht, belangrijke vernieuwingen geïntroduceerd. Dit betekent ook iets voor het bestuursrecht. Begeleid door deskundige sprekers, passeren op 20 juni de meest interessante en actuele vernieuwingen de revue. Denk aan participatie en (versnelling van) besluitvorming onder de Omgevingswet, maar ook aan de bevoegdheidsverdeling in concrete gevallen en de interbestuurlijke verhoudingen in meer algemene zin. Rechtszekerheid en evenredigheid bij de handhaving van open normen en (specifieke) zorgplichten mogen als onderwerp ook niet ontbreken. Sprekers (o.a.): Marlon Boeve (TU Delft en UCWOSL), Maarten Verhoeven (Rechtbank Oost-Brabant), Rogier Kegge (UL) en Anna Collignon (Stibbe).