Het migratierecht is een bijzondere vorm van bestuursrecht. Het is in dit vakgebied van vitaal belang om goed op de hoogte te zijn van het bestuurs(proces)recht en de laatste stand van zaken op dit gebied.

Wetenschapper Viola Bex-Reimert en docent en voormalig advocaat Hannah Helmink zetten tijdens deze cursus de belangrijkste ontwikkelingen op een rij. Aan bod komen onder meer: de definitieve geschilbeslechting door de bestuursrechter, al dan niet met gebruikmaking van de (informele) bestuurlijke lus, de intensiteit van toetsing door de rechter, het toetsingsmoment en de omvang van het geschil. Ook is er in deze cursus aandacht voor bewijskwesties en deskundigenadviezen.