Politici krijgen in hun werk steeds vaker te maken met geweld – uiteenlopend van scheldpartijen tot intimidatie, (online) bedreigingen en fysieke agressie. In de afgelopen jaren is het aantal bedreigingen – van Tweede Kamerleden tot raadsleden overal in het land – verdrievoudigd, bovendien is de ernst van de bedreigingen ook toegenomen. En dat is een bedreiging voor onze democratie.

Door dit onveilige klimaat willen namelijk steeds minder mensen zich aansluiten bij politieke partijen, laat staan zich verkiesbaar te stellen als volksvertegenwoordiger. En dat geldt ook – of juist – voor de mensen die al ondervertegenwoordigd zijn in de politiek. Dit leidt tot een gebrek aan diversiteit en herkenbaarheid, wat wantrouwen en afstand creëert tussen de burger en de politiek. En zo ligt een vicieuze cirkel op de loer. Hoe doorbreken we dit systeem? Amsterdamse raadsleden Fatihya Abdi (PvdA/GroenLinks) en Itay Garmy (Volt) delen hun eigen ervaringen en gaan in gesprek met (oud) politici en experts.