Als je een functiebeperking hebt of chronisch ziek bent, kan het een hele uitdaging zijn om je weg te vinden op het werk en de eisen die dat aan je stelt. Daarom voorziet de Nederlandse wetgeving in verschillende (praktische en/of financiële) maatregelen om je te ondersteunen bij het uitvoeren van je werk en biedt het personen met een functiebeperking bescherming tegen discriminatie op de werkplek. In deze lezing, georganiseerd door Maastricht University, richt mr. dr. Alexander Hoogenboom zich op dat laatste en geeft een toegankelijke inleiding op de Wet gelijke behandeling van personen met een functiebeperking of chronische ziekte. De wet verstaat onder functiebeperking en chronische ziekte onder andere ADHD, Autisme, dyslexie, dyscalculie en dyspraxie. De voertaal van de lezing is Engels.