Beeld en tekst gemaakt door AI staan enorm in de belangstelling door content robots als DALL-E 2, Stable Diffusion, ChatGPT en Copilot van Microsoft. In deze online lunchsessie geeft Dirk Visser (hoogleraar intellectuele eigendom aan de Universiteit Leiden) een update van de auteursrechtelijke en aanverwante vragen die deze programma’s oproepen. 

  • Wat zijn de belangrijkste auteursrechtelijke issues?
  • Hoe zit het met deepfakes?
  • Wat zijn de recente ontwikkelingen?
  • Wat betekent de nieuwe Europese AI Act in dit verband?
  • Waar moeten uitgevers en auteurs op dit moment op letten?