Meer dan ooit staat gezinshereniging volop in de publieke belangstelling. Het gezinsherenigingsrecht is volop in beweging, in de volle breedte van asiel tot nareis. In deze cursus zullen advocaat Corrien Ullersma en wetenschapper Mark Klaassen ingaan op recente ontwikkelingen in beleid en rechtspraak op het gebied van de doorwerking van de EU-Gezinsherenigingsrichtlijn en artikel 8 EVRM. Ook praten zij u bij over de laatste nationale en Europese ontwikkelingen op het gebied van de Verblijfsrichtlijn én op het gebied van het Chavez-verblijfsrecht.