In 2024 is het zestig jaar geleden dat de Turkse arbeidsmigratie naar Nederland opgang kwam en vijftig jaar geleden dat HTIB, de eerste Turkse arbeidersvereniging van Nederland werd opgericht door humanistische en socialistische arbeiders en politieke vluchtelingen uit Turkije. In de jaren sinds de oprichting vervult de vereniging een belangrijke brugfunctie tussen de migranten en de Nederlandse maatschappij. Tijdens deze avond, georganiseerd door de Balie, wordt gesproken over de identiteit van de Turkse migrant, van Turkse migrantenkinderen en van Turkse migrantenkleinkinderen. Sinan Çankaya (schrijver en antropoloog), Murat Işık (schrijver) & Günay Uslu (Cultuurwetenschapper, oud-staatssecretaris van Cultuur, CEO)gaan in gesprek over de invloed van de migratiegeschiedenis op hun denken, hun werk en hun blik op Nederland. Met Abdelkader Benali (schrijver) spreken zij over de gelijkenissen en verschillen met de Marokkaans-Nederlandse identiteit en literatuur.