Op 15 mei viert het Benelux-Gerechtshof zijn 50e verjaardag. Ter gelegenheid hiervan zal een conferentie worden gehouden in de grote zittingszaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Dit zowel wetenschappelijke als feestelijke evenement zal worden bijgewoond door Groothertog Henri van Luxemburg. Verder zal de conferentie worden bijgewoond door ministers en prominenten uit de drie Benelux-landen, magistraten van internationale en nationale rechtscolleges, de (oud) leden van het Hof, talrijke vertegenwoordigers van instellingen en medewerkers die de afgelopen halve eeuw hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het Benelux-Gerechtshof. 

Meer informatie vindt u hier

Aanmelden kan t/m 8 mei