Op vrijdag 2 februari 2024 vindt het 14e jaarsymposium van het Instituut voor Financieel Recht plaats.

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is per 1 juli 2023 in werking getreden. Tussen nu en 2028 zullen pensioenfondsen hun collectief pensioenvermogen van circa 1400 miljard euro verdelen over individuele pensioenvermogens. Reeds opgebouwde pensioenen zullen ‘invaren’ en gaan meebewegen met de financiële resultaten. Het pensioenfonds gaat lijken op een beleggingsinstelling met bijzondere verdeelregels. Door de Wtp worden pensioenen meer onzeker, maar zonder onzekerheid geen rendement en zeer zeker een mager pensioen. Brengt de stelseltransitie ons betere pensioenen en andere pensioenfondsen? Het IFR-symposium 2024 zal opheldering verschaffen.

Sprekers en onderwerpen:
- Opening door dagvoorzitter Danny Busch (RU).
- Hoofdlijnen Wtp – Wat willen we met de Wtp bereiken? René Maatman (RU);
- Individualisering en individuele keuzes: leiden die tot een beter pensioen? Rob Bauer (UM);
- Reflexwerking van het financieel recht – waar gaat het pensioenrecht naartoe? Larissa Silverentand (Nauta Dutilh)
- Geschillen naar aanleiding van de Wtp: waarover gaan we procederen? Mark Heemskerk (RU)

Tussendoor is gelegenheid voor discussie.