TK 2017/18, 34 853 Aanpassing belastingverdragen aan BEPS-project

Voorstel van rijkswet (19-12-2017) houdende goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belasting­verdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86 en Trb. 2017, 194)

– Het Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belasting­verdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving, is op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen. Het Verdrag strekt ertoe wereldwijd de uitkomsten van het zogenoemde project base erosion and profit shifting (BEPS) van de Raad van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de leiders van de G20 (met betrekking tot het tegengaan van oneigenlijk gebruik van belasting­verdragen en het verbeteren van geschillen­beslechting) op een snelle en efficiënte wijze door te laten werken in de bilaterale belasting­verdragen van de landen die aan dit BEPS-project deelnemen. Met dit Verdrag kunnen ook de door het Koninkrijk der Nederlanden gesloten belasting­verdragen in lijn worden gebracht met de uitkomsten van dit BEPS-project zonder dat hiervoor bilaterale onderhandelingen nodig zijn. Dit geldt, naast de ten behoeve van het land Nederland gesloten belasting­verdragen, ook voor de belasting­verdragen die ten behoeve van Curaçao zijn gesloten, omdat de regering van Curaçao heeft aangegeven medegelding te wensen.

Vanwege het grote maatschappelijke belang en de wens te komen tot wereldwijde, gecoördineerde afspraken, heeft de G20 in september 2013 een ambitieus actieplan van de OESO omarmd. De uitkomsten van dat BEPS-actieplan zijn op 5 oktober 2015 gepresenteerd. Het BEPS-actieplan bestaat uit 15 acties en geeft landen instrumenten om ongewenste grondslaguitholling en winstverschuiving tegen te gaan. Het betreft enerzijds voorstellen tot aanpassing van nationale regelgeving en anderzijds voorstellen tot aanpassing van belasting­verdragen. Het onderhavige Verdrag bevat de voorstellen tot aanpassing van belasting­verdragen.

Het doel van het Verdrag is om de doorwerking te regelen van voorgestelde maatregelen uit de rapporten bij de BEPS-acties 2 (neutralisering van hybride mismatchstructuren), 6 (het tegengaan van verdragsmisbruik), 7 (voorkomen van kunstmatig ontgaan van vaste inrichtingen) en 14 (verbeteringen geschillen­beslechting) op een snelle, gecoördineerde en consistente wijze op het netwerk van belasting­verdragen, zonder dat hiervoor bilaterale onderhandelingen nodig zijn. De BEPS-maatregelen die zijn opgenomen in het Verdrag werken door in bilaterale belasting­verdragen als de betreffende verdragspartners:

  • (i) beide het tussen hen gesloten belasting­verdrag onder de werking van het Verdrag hebben gebracht en;
  • (ii) beide de doorwerking van een specifieke BEPS-maatregel voor hun bilaterale verdragsrelatie hebben geaccepteerd.

Het Verdrag bevat ten eerste BEPS-maatregelen die onderdeel zijn van een zogenoemde ‘minimumstandaard’. Dit zijn de maatregelen waarvan in de BEPS-rapporten is geconcludeerd dat deze minimaal nodig zijn om verdragsmisbruik op een adequate manier te bestrijden en geschillen­beslechting te verbeteren. Hier kan op verschillende wijze invulling aan worden gegeven. Ten tweede bevatten de BEPS-rapporten voorstellen die kunnen helpen bij de bestrijding van verdragsmisbruik en de verbetering van geschillen­beslechting, maar die niet als noodzakelijk zijn bestempeld. Om rekening te houden met de verschillende posities die Partijen kunnen innemen ten aanzien van de maatregelen die onderdeel zijn van de minimumstandaard en de optionele maatregelen, kent het Verdrag een grote mate van flexibiliteit.


Kamerstukken

R2096

NJB Vlog

NJB Vlog is onlangs van start gegaan op njb.nl en You Tube. In korte interviews geven auteurs een toelichting op hun artikel en motivatie waarom ze in de pen klommen. 

Afbeelding

Deze week: Wim Voermans over zijn artikel De Catch-22 van de intrekking van de wet raadgevend referendum. 
Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.