Stb. 2018, 50 Samenwerkingscollege mbo

Wet van 14-02-2018, Stb. 2018, 50 

Wet tot wijziging van de Wet educatie en beroeps­onderwijs en de Wet educatie en beroeps­onderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering van het samenwerkings­college en de instandhouding van unieke beroeps­opleidingen (samenwerkings­college en unieke beroeps­opleidingen)

—Deze wet introduceert het samenwerkings­college: de mogelijkheid voor twee of meer bekostigde instellingen voor middelbaar beroeps­onderwijs (mbo) om gezamenlijk één of meer beroeps­opleidingen of opleidingen voortgezet algemeen volwassenen­onderwijs (vavo) mogelijk te maken. Onder bepaalde voorwaarden is dat ook mogelijk voor niet-bekostigde instellingen. Het samenwerkings­college draagt volgens de regering bij aan het borgen van een toegankelijk en herkenbaar onderwijs­aanbod voor deelnemers in de regio, tegen een achtergrond van sterk dalende studentena­antallen in het mbo. Daarnaast kan het samenwerkings­college innovatie vergemakkelijken en bevorderen, doordat instellingen de krachten kunnen bundelen. Verder maakt het voorstel het mogelijk om de bekostigings- of examenrechten per leerweg (beroeps­opleidende (bol) of beroeps­begeleidende leerweg (bbl)) te ontnemen, in plaats van per (gehele) opleiding. Ook wordt een ‘alleenrecht’ geïntroduceerd voor een kleine beroeps­opleiding die dreigt te sluiten (alleen voor bekostige instellingen).

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.


Kamerstukken

NJB Vlog

NJB Vlog is onlangs van start gegaan op njb.nl en You Tube. In korte interviews geven auteurs een toelichting op hun artikel en motivatie waarom ze in de pen klommen. 

Afbeelding

Deze week: Janet van de Bunt en Michiel Tjepkema over hun artikel Een nieuw schadeprotocol voor de mijnbouwschade in Groningen. 
Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.