Stb. 2004, 311 Walvis

Wetten van 24-6-2004, Stb. 2004, 311 en 312

Wet tot wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten).

Met ingang van 1 januari 2005 gaat het loon waarover loonbelasting is verschuldigd als basis dienen voor het heffen van premies voor de sociale verzekeringen. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en de Belastingdienst gaan dezelfde definitie voor loon hanteren. Doel van de wet is het reduceren van fouten bij premie-inning en uitkeringenverstrekking en het verminderen van de uitvoeringskosten van de werknemersverzekeringen. Er komt administratieve controlecapaciteit vrij. Per 1 januari 2006, zo is de bedoeling, zal de belastingdienst de werkgeverspremies heffen en innen.

In de aansluitingswet worden de corresponderende wijzigingen in de fiscale wetgeving doorgevoerd.

Inwerkingtreding op (een) nader te bepalen tijdstip(pen).

Inwerkingtredingsbesluit van 18-10-2004, Stb. 2004, 548

Inwerkingtreding

De Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten treedt in werking met ingang van 1 januari 2005 voorzover het loonbegrip betreft en 1 januari 2006 voorzover het gaat om de dagloon systematiek.

Met ingang van 1 januari 2005 gaat het loon waarover loonbelasting is verschuldigd als basis dienen voor het heffen van premies voor de sociale verzekeringen. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en de Belastingdienst gaan dezelfde definitie van loon hanteren. Doel van de wet is het reduceren van fouten bij premie-inning en uitkeringenverstrekking en het verminderen van de uitvoeringskosten van de werknemersverzekeringen. Er komt administratieve controlecapaciteit vrij. Per 1 januari 2006 zal de belastingdienst de werkgeverspremies heffen en innen.

In de aansluitingswet worden de corresponderende wijzigingen in de fiscale wetgeving doorgevoerd.

Kamerstukken:

Kamerstukken:

NJB Vlog

NJB Vlog is deze week van start gegaan op njb.nl en You Tube. In korte interviews geven auteurs een toelichting op hun artikel en motivatie waarom ze in de pen klommen. 

Afbeelding

Hielke Hijmans (De AVG en de UAVG) en Tineke van de Bunt (De bewerkersovereenkomst onder de AVG) bijten het spits af. 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.