Stb. 2005, 638 Protocol 13 EVRM: afschaffing van de doodstraf

Rijkswet van 4-11-2005, Stb. 2005, 638

Rijkswet tot goedkeuring van het op 3 mei 2002 te Vilnius tot stand gekomen Protocol nr. 13 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, inzake de afschaffing van de doodstraf onder alle omstandigheden (Trb. 2002, 119).

Het Protocol bevestigt het principe van de afschaffing van de doodstraf. Het bevat in artikel 1 de verplichting voor staten die partij zijn bij dit Protocol om de doodstraf uit hun nationale wetgeving te verwijderen. De tweede zin van dit artikel benadrukt dat het hier ook gaat om een recht: een ieder heeft het recht niet ter dood te worden veroordeeld en niet te worden geëxecuteerd. Deze tweede zin is, volgens de MvT, te beschouwen als een bepaling die naar haar inhoud een ieder kan verbinden in de zin van artikel 93 van de Grondwet. Het verbod op de doodstraf is absoluut. Artikel 2 van het Protocol bepaalt dat afwijkingen van de bepalingen van dit protocol krachtens artikel 15 van het Verdrag, dat wil zeggen in tijd van oorlog of in geval van enig andere algemene noodtoestand die het bestaan van het land bedreigt, niet zijn toegestaan. Bovendien is het op grond van artikel 3 van het Protocol niet mogelijk enig voorbehoud te maken ten aanzien van de bepalingen van het Protocol.

Inwerkingtreding 16-12-2005.

Kamerstukken:

NJB Vlog

NJB Vlog is onlangs van start gegaan op njb.nl en You Tube. In korte interviews geven auteurs een toelichting op hun artikel en motivatie waarom ze in de pen klommen. 

Afbeelding

Deze week: Wim Voermans over zijn artikel De Catch-22 van de intrekking van de wet raadgevend referendum. 
Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.