Bed, bad en brood: Cities filling the gap?

Lees hier de scriptie Bed, bad en brood: Cities filling the gap? Een bestaansminimum voor vreemdelingen – ongeacht hun status – als sociale minimumnorm en de rol van lokale overheden bij de verwezenlijking hiervan van Anna Stupers (masterscriptie Staats- en Bestuursrecht (Universiteit Leiden), beoordeling: 8,5, scriptiebegeleider: dr. mr. Ingrid Leijten). 

Ondanks veel debat worden Rijk en gemeenten het niet eens over het te voeren opvangbeleid voor vreemdelingen zonder verblijfsstatus. De Nederlandse regering voert een beleid waarbij opvang voor deze groep vreemdelingen afhankelijk wordt gemaakt van medewerking aan vertrek. Dit komt er in de praktijk op neer dat vreemdelingen die hieraan niet kunnen voldoen op straat belanden. Ook het nieuwe regeringsakkoord duidt niet op grote wijzigingen in het standpunt van het Rijk. Gemeenten lijken hierdoor in een spagaat te verkeren: enerzijds ontmoedigt de nationale overheid het aanbieden van minimumvoorzieningen, anderzijds zien lokale actoren zich geconfronteerd met de gevolgen die het bemoeilijken van opvang teweegbrengt. Een groot aantal gemeenten voorziet daarom eigenhandig in aanvullende opvang, zonder dat dit op basis van wettelijke plichten noodzakelijk lijkt te zijn, sterker: het wordt door de centrale regering zelfs onwenselijk geacht.
Deze praktijk is niet louter juridisch te verklaren, maar brengt ook maatschappelijke vraagstukken met zich mee. Om een goed beeld te krijgen van het onderliggende gedachtegoed, is in deze scriptie van Anna Stupers eerst onderzocht of het rechtstheoretisch verdedigbaar is dat eenieder – ondanks zijn status – toegang moet krijgen tot basale levensbehoeften. Vervolgens is geanalyseerd hoe dit theoretische uitgangspunt zich juridisch vertaalt op internationaal en nationaal niveau en tot slot is bestudeerd hoe gemeenten op deze problematiek inspelen. Het feit dat gemeenten het ‘gat’ dat ontstaat door ontoereikend centraal beleid trachten te dichten door het aanbieden van aanvullende opvang wordt verdedigbaar bevonden, mede in het licht van de toenemende rol die lokale overheden spelen in het garanderen van mensenrechten.

 

Bron afbeelding: PETROS VASIADIS

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 8 februari 2018

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

NJB Vlog

NJB Vlog is vorige week van start gegaan op njb.nl en You Tube. In korte interviews geven auteurs een toelichting op hun artikel en motivatie waarom ze in de pen klommen. 

Afbeelding

Deze week: Jeroen Kortmann over zijn artikel 'Wetsvoorstel afwikkeling massaschade in collectieve actie (34608)'.

Hielke Hijmans ('De AVG en de UAVG') en Tineke van de Bunt ('De bewerkersovereenkomst onder de AVG') beten vorige week het spits af. Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.